WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
+977 1 5010674 info@weanlaghubitta.com.np
Office Hour
Sun-Thu: 10:00 am to 5:00 pm
Fri: 10:00 am to 3:00 pm

Loan

ऋण लगानी शिर्षक तथा ब्याज दर

   सि. नं.        कर्जा शिर्षकहरु (Tpyes of Loan) ब्याजदर(Interest Rate) अवधि (Terms) सेवा शुल्क (Service Charge)
 १ साधारण कर्जा                                                               १५  %                                     १ देखि  ५ वर्ष सम्म                                              १.५  %                    
आकस्मिक कर्जा     १५  %  १ वर्ष सम्म १.५  %     
मौसमी कर्जा     १५  %  १ वर्ष सम्म १.५  %     
लघुउद्यम कर्जा     १५  %  १ देखि २ वर्ष सम्म १.५  %     
 धितो कर्जा     १५  %  १ देखि ७ वर्ष सम्म १.५  %     

ऋण लगानी कुनै पनि उत्पादन शिल कार्यको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिनेछ  जस्तो कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन व्यापार, पशु पंक्षी पालन, पशु पंक्षी व्यापार, खुद्रा व्यापार, सेवा व्यापार, आवास/शिक्षा/जडीबुटी/काष्ठकला, घरेलु उद्योग अन्य शिर्षकहरुमा लगानी गरिनेछ लगानी गरिंदा साधारणतय .. को अनुपातमा लगानी गरिनेछ तर परिस्थीति हेरी आवश्यक्ता अनुसार सबै लाई एकै चोटीपनि लगानी गर्न सकिनेछ

ऋृण लगानी गर्न कम्तीमा जनाको वटा समूह हुनै पर्छ साथै यस्ता समूह वटा केन्द्रमा देखि १० वटा सम्म  सक्छन् प्रथम पटकमा समूहको कुनै पनि सदस्य लाई अन्य ब्यबसाय, कृषी ब्यबसाय सेवा ब्यबसायमा गरी रु.१००,०००/– सम्म विना धितो कर्जा दिइनेछ यो रकम प्रति वर्ष रु. ५०,०००/– ले बढ्नेछ यसरी सानो कर्जाहरु बिना धितो प्रवाहित हुनेछन् लघु कर्जा बधिमा रु.,००,०००/– सम्म हुनेछ तर कुनै कर्जा विना धितो सुरक्षित नलागेमा धितो पनि लिन सकिने यसको निर्णय केन्दि« कार्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन समिति ले लिनेछ

यस बाहेक लघु व्यवसाय कर्जा रु.,००,०००/– देखि रु.,००,०००/– सम्म हुनेछ यो रकम एक पटक कर्र्जा  सफलता पूर्वक भुक्तान गरिसकेपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ यो कर्जा संस्थाले धितो वा विना धितो दुवै प्रकारले दिन सक्नेछ तर संस्थाले विना धितो दिएको रहेछ कर्जामा शंका लागेमा धितो पनि माग गर्न सक्नेछ

यस बाहेक समूहको कुनै व्यक्तिले लघुकर्जा को सामान्य नियम भन्दा थप हिसाबले कर्जा माग्यो भने संस्थाले आवश्यक सुरक्षण लिई कर्जा दिन सक्नेछ
यस का साथै कर्जाको श्रोत निम्न हुनेछन् () शेयर पूँजी () सदस्यको बचत () बाणिज्य बैंकहरुबाट लिइने विपन्न वर्ग कर्जा () संस्थाको आन्तरिक जगेडा कोषहरु () अन्य कुनै दायित्वहरु माथिका सबै श्रोतहरुले कर्जा कारोबारलाई निरन्तरता दिनेछन्