WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
+977 1 5010674 info@weanlaghubitta.com.np
Office Hour
Sun-Thu: 10:00 am to 5:00 pm
Fri: 10:00 am to 3:00 pm

Background and Objectives

विन लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना हुनुको पृष्टभुमी एवं करण

नेपालमा २ दशकको अवधिमा थुप्रै लघुवित्तीय संस्थाहरु स्थापना भए । यी संस्थाहरु हिमाल पहाड तराई सबै स्थानमा सेवा दिएका छन् । यी संस्थाहरुको वित्तीय सेवा पहुँच भौगोलिकताका आधारमा तराईमा बढी सघन तर पहाडी क्षेत्रमा भने समान्य मात्र देखिन्छ । त्यसकारण हिमाली समतल र पहाडी क्षेत्र लाई केन्द्रीत गर्ने गरी लघुवित्त कार्यक्रम र लघुवित्त संस्थाको स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । यहि आश्यकता लाई मध्य नजर गरी पहाडी जिल्लाहरुलाई मुख्य कामथलो बनाउने गरी यो विन लघुवित्त वित्तिय संस्थाको स्थापना गरिएको हो । यसको साथै नेपाल महिला उद्यमी संघ (WEAN) संस्थाको लघुवित्तिय सेवाहरु लाई वित्तिय संस्थाको रुपमा संचालन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न पनि यो वित्तिय संस्थाको स्थापना गर्न गरिएको हो ।

Background and reasons for establishing WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha

Many microfinance institutions were established in Nepal over a period of three decades. These organizations have served all over the Himalayan areas, Hilly areas, and  Terai areas. The access to financial services of these institutions is more dense in the Terai, based on geography but more common in hilly areas. Therefore, micro finance programs and micro finance institutions should be established to focus the Himalayan plains and hilly areas. In view of this need, WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha is established to make hilly districts the main workplace. In addition to this, the financial institution was established to comply with the directive of the Nepal Rastra Bank to operate micro finance services of the Nepal Women's Entrepreneurs Association (WEAN) as a financial institution.

विन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दृष्टि ,अभियान ,रणनिति, आधारभुत मुल्य र मान्यताहरु, एवम उद्देश्यहरु

1) दृष्टि (Vision)
कार्यक्षेत्रका सबै जनतालाई, बिशेषगरी महिला वर्गलाइ घरदैलोमा लघुवित्त सेवा दिनु । (To provide microfinance services to all the people of the field, especially door to door service for women.)

2) अभियान (Mission)
सेवाग्राहिका आवश्यकता अनुसार फरक फरक प्रकारका लघुवित्त सेवा दिई सेवाग्राहिहकको आम्दानीका श्रोतहरुको अभिवृद्दि गराउनु । (To increase the income source of the customer by providing different types of microfinance services as per requirement.)

3) रणनिति (Strategy)
 • सदस्य भएपछि बचत अनिवार्य गर्नै पर्ने, सदस्यता र अनिवार्य वचतलाई जोडेको र वचत गर्ने वानीको विकास (Upon becoming a member savings is compulsory, complying with membership and compulsory savings, develop a saving plan.)
 • लक्षित वर्गको लागि लघुवित्तिय सेवाहरु (Microfinance services for the targeted category)
 • ग्राहकको लागि सम्पूर्ण लघुवित्तिय सेवाहरु एकृकित वहुसेवा (Integrated multi-financial services for the customer)
 • लघुवित्त सेवाको लागि वित्तिय अनुशासन अनिवार्य (Financial discipline is mandatory for microfinance services)
 • महिला, अपाङ्ग, दलित , जनजाति र अल्पसंख्यकहरुलाई प्राथमिकता (Priority for women, disabled, Dalits, tribes and minorities)
 • तुलनात्मक रुपमा सानो कर्जाको लागि समूह जमानी र ठुलो कर्जाको लागि व्यक्तिगत जमानी (Group securities for relatively small loans and personal securities for large loans)
 • आवधिक तर नियमित किस्ता (साँवांव्याज) भुक्तानी (Periodic but regular installment payment)
 • पारदर्शि र छिटो छरितो सेवा प्रवाह (Transparent and fast prompt service flow)
 • घर दैलोमा सेवा (Door to door Service )
 • असरदार छरीतो कर्मचारी व्यवस्थामा आधारित (Based on effective staffing arrangements)
 • कर्जा साथमा अन्य सेवाहरुको सम्मीश्रण (Blending of other services with Loan)
4) आधारभुत मुल्य र मान्यताहरु (Fundamental Values & Costumes)
 • विपन्न पनि इमान्दार र बैकिङ्ग योग्य हुन्छन् । (The underprivileged are also honest and bankable.)
 • लघुवित्तीय सेवाहरु प्राप्त गर्नु विपन्नको मानव अधिकार हो । (Receiving micro-financial services is the human right of the underprivileged.)
 • बचत भविश्यको आर्थिक सवलताको लागि हो । (Savings are for future economic concessions.)
 • लघुवित्तीय सेवाले आय आर्जन र सम्पत्तीमा बृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । जस्ले गरिबी निवारणमा सहयोग पु–याउदै शान्ती र समून्नती ल्याउँछ । (Microfinance services help to generate income and increase wealth. This will help bring peace, and help in eliminating poverty.)
 • लघु वित्त सामुहिक भावनाको र सामाजिक विकासको लागि आवश्यक । (Micro finance is necessary for collective feeling and social development.)
 • विना कुनै भेदभाव (लैंगिक, जातिय, राजनितिक, एवं अन्य) समावेशी वित्तिय सेवाहरु दिने कार्यक्रम । (Programs providing financial services without discrimination (gender, ethnic, political, and other))
 • ग्राहकको सदभाव र सहयोगले नै वित्तीय संस्था चल्ने मान्यता । (Financial institution will run through the goodwill and support of the customer.)
 5) उद्देश्यहरु (Objectives):
 • संस्थाको कार्य क्षेत्र भित्रका योग्य सबै ग्राहकहरुलाई सबै प्रकारका दिगो लघुवित्तिय सेवाहरु प्रदान गर्ने । (Provide all kinds of sustainable microfinance services to all eligible customers within the working area of ​​the organization.)
 • ग्रामीण भेगका जनताहरुलाई बैंकिङ्ग बानी बसाउने, बचत संकलन गराई राम्रो कार्यमा परिचालन गर्न लगाउने । (Make people in rural areas become banking habits, collect savings and use for good business.)
 • सदस्यहरुलाई नयाँ थप वित्तिय सेवाहरु उपलब्ध गराउने जस्तो, विमा, विपे्रषण आदि । (Providing new additional financial services to members, such as insurance, repayment etc.)
 • ग्राहकहरुलाई लघुवित्तिय सेवाहरु द्धारा आर्थिक रुपमा सबल बनाउने । (Make clients financially strong via microfinance services. Increase economic opportunities and create awareness among women)
 • ग्राहकहरुलाई स्वरोजगारको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने । (Helping clients create jobs through self-employment.)
 • प्रत्येक विपन्न परिवारको १ जनालाई लघुवित्तिय सेवा पुर्याउने । (Provide microfinance services to 1 person from each underprivileged family.)
 • ग्राहकहरु संग दिगो ग्राहक मैत्री सम्बन्ध बनाउने ।  (Create long lasting customer friendly relationship with customers. )