WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
+977 1 5010674 info@weanlaghubitta.com.np
Office Hour
Sun-Thu: 10:00 am to 5:00 pm
Fri: 10:00 am to 3:00 pm

Introduction

नेपाल महिला उद्यमी संघले २०४९ मा ३ लाखको विउ पूँजि बाट लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरेको हो । मिति २०५८/६/८ मा नेपाल महिला उद्यमी संघले नेपाल राष्ट्र बैँक बाट लघुबित्त कार्यक्रमकोलागि मध्यस्थाकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने अनुमति पाएको थियो । नेपाल महिला उद्यमी संघमा  २००० वटा लघुवित्त सदस्यहरु छन् जस सम्बन्धी १८०० जनाले ऋण लिईसकेका छन् र नेपाल महिला उद्यमी संघले २ वटा सहकारी संस्थाहरु खोलेको छ जुन लघुवित्तका सदस्यहरुद्वारा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाल महिला उद्यमी संघले काठमाण्डौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धदिङ्ग र रसुवा गरि ५ वटा जिल्लामा लघुवित्त कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । जसमा १४९५ जना महिला सदस्यहरु छन् र ती सबैसक्रिय सदस्यहरु हुन् जसमध्ये १३८० जनाले कर्जा सुविधा लिईसकेका छन् ।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तरगत मिति २०४५।१।८ मा द.नं ४२/०४५/४६ अन्तरर्ग दर्ता भएको नेपाल महिला उद्यमी संघले नेपाल राष्ट्र बैकबाट मिति २०५८/०६/०८ मा  बित्तीय मध्यस्थाता सम्बन्धीको कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेकोमा त्यस्ता संस्थाले “घ” बर्गको लघुबित्त वित्तीय संस्थामा  परिणत गर्न नेपाल राष्ट्र बैकबाट निर्देशन जारी भए बमोजिम नेपाल महिला उद्यमी संघ र सो संग आबद्ध सदस्यहरु र अन्य संस्थापकहरु समेत रही संयुक्त रुपमा लघुवित्त बित्तीय संस्थाको स्थापना गरी ग्रामिण क्षेत्रमा लघुवित्त कारोवारको पहुँच पुर्याइ देशको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिन थप एक वित्तीय संस्था खोल्न नेपाल महिला उद्यमी संघको संचालक समितिले पनि सोही बमोजिमको निर्णय गरेको हो ।

Women Entrepreneur  Association of Nepal (WEAN) was established in 1987 as a non-profit and non-governmental organization by a group of prominent Nepalese Women Entrepreneurs  who shared a common vision of helping other women to set up a new business enterprises  and grow in their established businesses. In the context, WEAN intends to increase women’s participation in Socio Economic Transformation working together in various activities of integrated programs of Training, Micro – Credit & Marketing Network. WEAN Started micro credit program in 1992 with its small capital fund of Rs.300,000. In 2005, WEAN obtained permission from Nepal Rastra Bank to act as a Micro Financial Intermediary (MFI). WEAN has 2000 Micro credit members and out of which 1800 have taken loan for their business. WEAN already created 2 co-operatives out of the previous Micro Credit beneficiaries and they are now running their co-operatives independently.

WEAN, registered under Government of Nepal, Ministry of Home Affairs District Administration Office in Lalitpur, having received permission from Nepal Rastra Bank, this institution is converted to ‘D’ category Financial Institute as per instructions from Nepal Rastra Bank. Accordingly, the WEAN and its affiliated members and other founders jointly established micro finance financial institution naming WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. At present, WEAN Laghubitta is running 5 branches – Lalitpur, Kathmandu, Bhaktapur, Dhading and Rasuwa. There are already 1415 active women members, and among them 1380 women have already taken loan to run their business.